لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر الهه کهنسال

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر الهه کهنسال

دکتر الهه کهنسال
(با 0 رای)
دکتر الهه کهنسالدکتر الهه کهنسال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 34216شماره نظام پزشکی: 34216
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر الهه کهنسالدکتر الهه کهنسال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 34216شماره نظام پزشکی: 34216
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر الهه کهنسال را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: