لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عیسی بخشنده مقدم

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عیسی بخشنده مقدم

دکتر عیسی بخشنده مقدم
(با 0 رای)
دکتر عیسی بخشنده مقدمدکتر عیسی بخشنده مقدم
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 46587شماره نظام پزشکی: 46587
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عیسی بخشنده مقدمدکتر عیسی بخشنده مقدم
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 46587شماره نظام پزشکی: 46587
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر عیسی بخشنده مقدم را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: