لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ابراهیم هرمزی بورشان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ابراهیم هرمزی بورشان

دکتر ابراهیم هرمزی بورشان
(با 0 رای)
دکتر ابراهیم هرمزی بورشاندکتر ابراهیم هرمزی بورشان
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 15684شماره نظام پزشکی: 15684
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر ابراهیم هرمزی بورشاندکتر ابراهیم هرمزی بورشان
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 15684شماره نظام پزشکی: 15684
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر ابراهیم هرمزی بورشان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: