لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر داود صلواتی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر داود صلواتی

دکتر داود صلواتی
(با 0 رای)
دکتر داود صلواتیدکتر داود صلواتی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 43904شماره نظام پزشکی: 43904
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر داود صلواتیدکتر داود صلواتی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 43904شماره نظام پزشکی: 43904
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر داود صلواتی
دکتر داود صلواتی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: