لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر داود فیضی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر داود فیضی

دکتر داود فیضی
(با 0 رای)
دکتر داود فیضیدکتر داود فیضی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 104118شماره نظام پزشکی: 104118
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر داود فیضیدکتر داود فیضی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 104118شماره نظام پزشکی: 104118
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر داود فیضی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: