لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر برهان اله اشراقی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر برهان اله اشراقی

دکتر برهان اله اشراقی
(با 0 رای)
دکتر برهان اله اشراقیدکتر برهان اله اشراقی
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 21502شماره نظام پزشکی: 21502
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر برهان اله اشراقیدکتر برهان اله اشراقی
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 21502شماره نظام پزشکی: 21502
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر برهان اله اشراقی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: