لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بیتا آکاژ

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بیتا آکاژ

دکتر بیتا آکاژ
(با 0 رای)
دکتر بیتا آکاژدکتر بیتا آکاژ
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 48731شماره نظام پزشکی: 48731
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر بیتا آکاژدکتر بیتا آکاژ
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 48731شماره نظام پزشکی: 48731
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر بیتا آکاژ را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: