لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بهزاد بنی اقبال

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بهزاد بنی اقبال

دکتر بهزاد بنی اقبال
(با 0 رای)
دکتر بهزاد بنی اقبالدکتر بهزاد بنی اقبال
فوق تخصص بیماری‌های ریهفوق تخصص بیماری‌های ریه
شماره نظام پزشکی: 24516شماره نظام پزشکی: 24516
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر بهزاد بنی اقبالدکتر بهزاد بنی اقبال
فوق تخصص بیماری‌های ریهفوق تخصص بیماری‌های ریه
شماره نظام پزشکی: 24516شماره نظام پزشکی: 24516
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر بهزاد بنی اقبال را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: