لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بهروز تیزنو بیک

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بهروز تیزنو بیک

دکتر بهروز تیزنو بیک
(با 0 رای)
دکتر بهروز تیزنو بیکدکتر بهروز تیزنو بیک
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 92403شماره نظام پزشکی: 92403
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر بهروز تیزنو بیکدکتر بهروز تیزنو بیک
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 92403شماره نظام پزشکی: 92403
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر بهروز تیزنو بیک را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: