لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید بهنام اشرف واقفی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید بهنام اشرف واقفی

دکتر سید بهنام اشرف واقفی
(با 0 رای)
دکتر سید بهنام اشرف واقفیدکتر سید بهنام اشرف واقفی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 115765شماره نظام پزشکی: 115765
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر سید بهنام اشرف واقفیدکتر سید بهنام اشرف واقفی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 115765شماره نظام پزشکی: 115765
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر سید بهنام اشرف واقفی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: