لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بتول قاضی زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بتول قاضی زاده

دکتر بتول قاضی زاده
(با 0 رای)
دکتر بتول قاضی زادهدکتر بتول قاضی زاده
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 24597شماره نظام پزشکی: 24597
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر بتول قاضی زادهدکتر بتول قاضی زاده
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 24597شماره نظام پزشکی: 24597
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
نسخه نرم افزار: