لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بهرام مفید

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بهرام مفید

دکتر بهرام مفید
(با 0 رای)
دکتر بهرام مفیددکتر بهرام مفید
متخصص پرتودرمانی - رادیوتراپیمتخصص پرتودرمانی - رادیوتراپی
شماره نظام پزشکی: 33719شماره نظام پزشکی: 33719
متخصص پرتودرمانی - رادیوتراپیمتخصص پرتودرمانی - رادیوتراپی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر بهرام مفیددکتر بهرام مفید
متخصص پرتودرمانی - رادیوتراپیمتخصص پرتودرمانی - رادیوتراپی
شماره نظام پزشکی: 33719شماره نظام پزشکی: 33719
متخصص پرتودرمانی - رادیوتراپیمتخصص پرتودرمانی - رادیوتراپی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر بهرام مفید را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: