لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بهمن خالقیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بهمن خالقیان

دکتر بهمن خالقیان
(با 0 رای)
دکتر بهمن خالقیاندکتر بهمن خالقیان
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 15559شماره نظام پزشکی: 15559
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر بهمن خالقیاندکتر بهمن خالقیان
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 15559شماره نظام پزشکی: 15559
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر بهمن خالقیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: