لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بهمن اخوین محمدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بهمن اخوین محمدی

دکتر بهمن اخوین محمدی
(با 0 رای)
دکتر بهمن اخوین محمدیدکتر بهمن اخوین محمدی
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 12889شماره نظام پزشکی: 12889
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
0
(با 0 رای)
دکتر بهمن اخوین محمدیدکتر بهمن اخوین محمدی
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 12889شماره نظام پزشکی: 12889
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دکتر بهمن اخوین محمدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: