لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بهار محجوبی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بهار محجوبی

دکتر بهار محجوبی
(با 0 رای)
دکتر بهار محجوبیدکتر بهار محجوبی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 30465شماره نظام پزشکی: 30465
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر بهار محجوبیدکتر بهار محجوبی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 30465شماره نظام پزشکی: 30465
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر بهار محجوبی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: