لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر بابک سالاریان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر بابک سالاریان

دکتر بابک سالاریان
(با 0 رای)
دکتر بابک سالاریاندکتر بابک سالاریان
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 35673شماره نظام پزشکی: 35673
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر بابک سالاریاندکتر بابک سالاریان
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 35673شماره نظام پزشکی: 35673
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر بابک سالاریان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: