لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر اعظم رحیمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر اعظم رحیمی

دکتر اعظم رحیمی
(با 0 رای)
دکتر اعظم رحیمیدکتر اعظم رحیمی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 106882شماره نظام پزشکی: 106882
0
(با 0 رای)
دکتر اعظم رحیمیدکتر اعظم رحیمی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 106882شماره نظام پزشکی: 106882
نشانی مراکز فعال دکتر اعظم رحیمی
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
نسخه نرم افزار: