لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر آیدین عرب زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر آیدین عرب زاده

دکتر آیدین عرب زاده
(با 0 رای)
دکتر آیدین عرب زادهدکتر آیدین عرب زاده
فلوشیپ جراحی دستفلوشیپ جراحی دست
شماره نظام پزشکی: 127696شماره نظام پزشکی: 127696
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر آیدین عرب زادهدکتر آیدین عرب زاده
فلوشیپ جراحی دستفلوشیپ جراحی دست
شماره نظام پزشکی: 127696شماره نظام پزشکی: 127696
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر آیدین عرب زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: