لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر آتنا فرحزادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر آتنا فرحزادی

دکتر آتنا فرحزادی
(با 0 رای)
دکتر آتنا فرحزادیدکتر آتنا فرحزادی
فلوشیپ جراحی سرطانفلوشیپ جراحی سرطان
شماره نظام پزشکی: 136441شماره نظام پزشکی: 136441
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر آتنا فرحزادیدکتر آتنا فرحزادی
فلوشیپ جراحی سرطانفلوشیپ جراحی سرطان
شماره نظام پزشکی: 136441شماره نظام پزشکی: 136441
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
نشانی مراکز فعال دکتر آتنا فرحزادی
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر آتنا فرحزادی
نسخه نرم افزار: