لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عطااله مشیر آبادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عطااله مشیر آبادی

دکتر عطااله مشیر آبادی
(با 0 رای)
دکتر عطااله مشیر آبادیدکتر عطااله مشیر آبادی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 28948شماره نظام پزشکی: 28948
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عطااله مشیر آبادیدکتر عطااله مشیر آبادی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 28948شماره نظام پزشکی: 28948
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر عطااله مشیر آبادی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: