لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر اشرف السادات جمال

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر اشرف السادات جمال

دکتر اشرف السادات جمال
(با 0 رای)
دکتر اشرف السادات جمالدکتر اشرف السادات جمال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 18084شماره نظام پزشکی: 18084
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر اشرف السادات جمالدکتر اشرف السادات جمال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 18084شماره نظام پزشکی: 18084
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر اشرف السادات جمال را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: