لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عارف فاتحی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عارف فاتحی

دکتر عارف فاتحی
(با 0 رای)
دکتر عارف فاتحیدکتر عارف فاتحی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 111637شماره نظام پزشکی: 111637
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر عارف فاتحیدکتر عارف فاتحی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 111637شماره نظام پزشکی: 111637
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر عارف فاتحی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: