لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر آرش هاشمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر آرش هاشمی

دکتر آرش هاشمی
(با 0 رای)
دکتر آرش هاشمیدکتر آرش هاشمی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 119612شماره نظام پزشکی: 119612
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر آرش هاشمیدکتر آرش هاشمی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 119612شماره نظام پزشکی: 119612
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر آرش هاشمی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: