لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیر شریف زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیر شریف زاده

دکتر امیر شریف زاده
(با 0 رای)
دکتر امیر شریف زادهدکتر امیر شریف زاده
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 108051شماره نظام پزشکی: 108051
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر امیر شریف زادهدکتر امیر شریف زاده
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 108051شماره نظام پزشکی: 108051
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر امیر شریف زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: