لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیر پیمان سوفالی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیر پیمان سوفالی

دکتر امیر پیمان سوفالی
(با 0 رای)
دکتر امیر پیمان سوفالیدکتر امیر پیمان سوفالی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 58458شماره نظام پزشکی: 58458
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر امیر پیمان سوفالیدکتر امیر پیمان سوفالی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 58458شماره نظام پزشکی: 58458
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر امیر پیمان سوفالی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: