لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیر محسن جلائی فر

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیر محسن جلائی فر

دکتر امیر محسن جلائی فر
(با 0 رای)
دکتر امیر محسن جلائی فردکتر امیر محسن جلائی فر
فلوشیپ جراحی سرطانفلوشیپ جراحی سرطان
شماره نظام پزشکی: 101850شماره نظام پزشکی: 101850
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر امیر محسن جلائی فردکتر امیر محسن جلائی فر
فلوشیپ جراحی سرطانفلوشیپ جراحی سرطان
شماره نظام پزشکی: 101850شماره نظام پزشکی: 101850
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر امیر محسن جلائی فر را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: