لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیر حسین امامی میبدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیر حسین امامی میبدی

دکتر امیر حسین امامی میبدی
(با 0 رای)
دکتر امیر حسین امامی میبدیدکتر امیر حسین امامی میبدی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 127927شماره نظام پزشکی: 127927
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر امیر حسین امامی میبدیدکتر امیر حسین امامی میبدی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 127927شماره نظام پزشکی: 127927
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر امیر حسین امامی میبدی
دکتر امیر حسین امامی میبدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: