لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیر حسین امامی میبدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیر حسین امامی میبدی

دکتر امیر حسین امامی میبدی
دکتر امیر حسین امامی میبدیدکتر امیر حسین امامی میبدی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
شماره نظام پزشکی: 127927شماره نظام پزشکی: 127927
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
دکتر امیر حسین امامی میبدیدکتر امیر حسین امامی میبدی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
شماره نظام پزشکی: 127927شماره نظام پزشکی: 127927
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
دکتر امیر حسین امامی میبدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30
پنجشنبه: 8:30 تا 12:30
آدرس
شهرک قدس (غرب)، بلوارفرحزادی تقاطع شهید دادمان
صندوق پستی: 6564-14151
کدپستی: 1467773661
لوگوی ساده بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: