لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیر حسین کامبوزیا

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیر حسین کامبوزیا

دکتر امیر حسین کامبوزیا
(با 0 رای)
دکتر امیر حسین کامبوزیادکتر امیر حسین کامبوزیا
متخصص  بیهوشیمتخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی: 22567شماره نظام پزشکی: 22567
متخصص  بیهوشیمتخصص بیهوشی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر امیر حسین کامبوزیادکتر امیر حسین کامبوزیا
متخصص  بیهوشیمتخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی: 22567شماره نظام پزشکی: 22567
متخصص  بیهوشیمتخصص بیهوشی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر امیر حسین کامبوزیا را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: