لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیر ایجادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیر ایجادی

دکتر امیر ایجادی
(با 0 رای)
دکتر امیر ایجادیدکتر امیر ایجادی
فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اندویورولوژیفلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اندویورولوژی
شماره نظام پزشکی: 29770شماره نظام پزشکی: 29770
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
0
(با 0 رای)
دکتر امیر ایجادیدکتر امیر ایجادی
فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اندویورولوژیفلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اندویورولوژی
شماره نظام پزشکی: 29770شماره نظام پزشکی: 29770
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دکتر امیر ایجادی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: