لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیرعباس احمدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیرعباس احمدی

دکتر امیرعباس احمدی
(با 0 رای)
دکتر امیرعباس احمدیدکتر امیرعباس احمدی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 110100شماره نظام پزشکی: 110100
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
0
(با 0 رای)
دکتر امیرعباس احمدیدکتر امیرعباس احمدی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 110100شماره نظام پزشکی: 110100
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر امیرعباس احمدی
دکتر امیرعباس احمدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: