لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امین گرجی زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امین گرجی زاده

دکتر امین گرجی زاده
(با 0 رای)
دکتر امین گرجی زادهدکتر امین گرجی زاده
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 121860شماره نظام پزشکی: 121860
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر امین گرجی زادهدکتر امین گرجی زاده
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 121860شماره نظام پزشکی: 121860
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر امین گرجی زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: