لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی یعقوبی نوتاش

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی یعقوبی نوتاش

دکتر علی یعقوبی نوتاش
(با 0 رای)
دکتر علی یعقوبی نوتاشدکتر علی یعقوبی نوتاش
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 18272شماره نظام پزشکی: 18272
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر علی یعقوبی نوتاشدکتر علی یعقوبی نوتاش
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 18272شماره نظام پزشکی: 18272
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر علی یعقوبی نوتاش را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: