لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علیرضا رنجبر نائینی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علیرضا رنجبر نائینی

دکتر علیرضا رنجبر نائینی
(با 0 رای)
دکتر علیرضا رنجبر نائینیدکتر علیرضا رنجبر نائینی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 49235شماره نظام پزشکی: 49235
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر علیرضا رنجبر نائینیدکتر علیرضا رنجبر نائینی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 49235شماره نظام پزشکی: 49235
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر علیرضا رنجبر نائینی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: