لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علیرضا کلانتر معتمد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علیرضا کلانتر معتمد

دکتر علیرضا کلانتر معتمد
(با 0 رای)
دکتر علیرضا کلانتر معتمددکتر علیرضا کلانتر معتمد
فوق تخصص جراحی عروقفوق تخصص جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 52616شماره نظام پزشکی: 52616
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر علیرضا کلانتر معتمددکتر علیرضا کلانتر معتمد
فوق تخصص جراحی عروقفوق تخصص جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 52616شماره نظام پزشکی: 52616
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر علیرضا کلانتر معتمد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: