لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علیرضا برق

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علیرضا برق

دکتر علیرضا برق
اولین وقت آزاد: در 4 دقیقه
دکتر علیرضا برقدکتر علیرضا برق
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 101246شماره نظام پزشکی: 101246
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
0
دکتر علیرضا برقدکتر علیرضا برق
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 101246شماره نظام پزشکی: 101246
اولین وقت آزاد: در 4 دقیقه
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
رزرو مشاوره پزشکی دکتر علیرضا برق

رزرو مشاوره پزشکی دکتر علیرضا برق

تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نشانی مراکز فعال دکتر علیرضا برق
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر علیرضا برق
دکتر علیرضا برق را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: