لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علیرضا عسکری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علیرضا عسکری

دکتر علیرضا عسکری
(با 0 رای)
دکتر علیرضا عسکریدکتر علیرضا عسکری
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 117250شماره نظام پزشکی: 117250
0
(با 0 رای)
دکتر علیرضا عسکریدکتر علیرضا عسکری
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 117250شماره نظام پزشکی: 117250
نسخه نرم افزار: