لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علیرضا افسری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علیرضا افسری

دکتر علیرضا افسری
(با 0 رای)
دکتر علیرضا افسریدکتر علیرضا افسری
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 88815شماره نظام پزشکی: 88815
0
(با 0 رای)
دکتر علیرضا افسریدکتر علیرضا افسری
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 88815شماره نظام پزشکی: 88815
دکتر علیرضا افسری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: