لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی مرتضی زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی مرتضی زاده

دکتر علی مرتضی زاده
(با 0 رای)
دکتر علی مرتضی زادهدکتر علی مرتضی زاده
متخصص  بیهوشیمتخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی: 56090شماره نظام پزشکی: 56090
متخصص  بیهوشیمتخصص بیهوشی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر علی مرتضی زادهدکتر علی مرتضی زاده
متخصص  بیهوشیمتخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی: 56090شماره نظام پزشکی: 56090
متخصص  بیهوشیمتخصص بیهوشی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر علی مرتضی زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: