لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی کیانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی کیانی

دکتر علی کیانی
(با 0 رای)
دکتر علی کیانیدکتر علی کیانی
متخصص چشم‌پزشکیمتخصص چشم‌پزشکی
شماره نظام پزشکی: 133870شماره نظام پزشکی: 133870
متخصص چشم‌پزشکیمتخصص چشم‌پزشکی
0
(با 0 رای)
دکتر علی کیانیدکتر علی کیانی
متخصص چشم‌پزشکیمتخصص چشم‌پزشکی
شماره نظام پزشکی: 133870شماره نظام پزشکی: 133870
متخصص چشم‌پزشکیمتخصص چشم‌پزشکی
دکتر علی کیانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: