لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی جعفریان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی جعفریان

دکتر علی جعفریان
(با 0 رای)
دکتر علی جعفریاندکتر علی جعفریان
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 38288شماره نظام پزشکی: 38288
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر علی جعفریاندکتر علی جعفریان
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 38288شماره نظام پزشکی: 38288
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر علی جعفریان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: