لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی عمادالدین

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی عمادالدین

دکتر علی عمادالدین
(با 0 رای)
دکتر علی عمادالدیندکتر علی عمادالدین
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 28519شماره نظام پزشکی: 28519
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
0
(با 0 رای)
دکتر علی عمادالدیندکتر علی عمادالدین
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 28519شماره نظام پزشکی: 28519
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دکتر علی عمادالدین را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: