لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی عظیمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی عظیمی

دکتر علی عظیمی
(با 0 رای)
دکتر علی عظیمیدکتر علی عظیمی
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 67270شماره نظام پزشکی: 67270
0
(با 0 رای)
دکتر علی عظیمیدکتر علی عظیمی
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 67270شماره نظام پزشکی: 67270
دکتر علی عظیمی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: