لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی ارجمند تیموری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی ارجمند تیموری

دکتر علی ارجمند تیموری
(با 0 رای)
دکتر علی ارجمند تیموریدکتر علی ارجمند تیموری
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 66217شماره نظام پزشکی: 66217
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
0
(با 0 رای)
دکتر علی ارجمند تیموریدکتر علی ارجمند تیموری
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 66217شماره نظام پزشکی: 66217
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
دکتر علی ارجمند تیموری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: