لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی اکبر بیگی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی اکبر بیگی

دکتر علی اکبر بیگی
(با 0 رای)
دکتر علی اکبر بیگیدکتر علی اکبر بیگی
فلوشیپ جراحی عروقفلوشیپ جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 37739شماره نظام پزشکی: 37739
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر علی اکبر بیگیدکتر علی اکبر بیگی
فلوشیپ جراحی عروقفلوشیپ جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 37739شماره نظام پزشکی: 37739
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر علی اکبر بیگی
دکتر علی اکبر بیگی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: