لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر احمد سدیدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر احمد سدیدی

دکتر احمد سدیدی
(با 0 رای)
دکتر احمد سدیدیدکتر احمد سدیدی
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 26709شماره نظام پزشکی: 26709
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر احمد سدیدیدکتر احمد سدیدی
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 26709شماره نظام پزشکی: 26709
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر احمد سدیدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: