لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر احمد صادقپور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر احمد صادقپور

دکتر احمد صادقپور
(با 0 رای)
دکتر احمد صادقپوردکتر احمد صادقپور
فلوشیپ جراحی عروقفلوشیپ جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 109389شماره نظام پزشکی: 109389
0
(با 0 رای)
دکتر احمد صادقپوردکتر احمد صادقپور
فلوشیپ جراحی عروقفلوشیپ جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 109389شماره نظام پزشکی: 109389
نسخه نرم افزار: