لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر احمدرضا جمشیدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر احمدرضا جمشیدی

دکتر احمدرضا جمشیدی
(با 0 رای)
دکتر احمدرضا جمشیدیدکتر احمدرضا جمشیدی
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 25733شماره نظام پزشکی: 25733
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر احمدرضا جمشیدیدکتر احمدرضا جمشیدی
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 25733شماره نظام پزشکی: 25733
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر احمدرضا جمشیدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: