لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر احمد رشید فرخی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر احمد رشید فرخی

دکتر احمد رشید فرخی
(با 0 رای)
دکتر احمد رشید فرخیدکتر احمد رشید فرخی
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 16998شماره نظام پزشکی: 16998
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر احمد رشید فرخیدکتر احمد رشید فرخی
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 16998شماره نظام پزشکی: 16998
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر احمد رشید فرخی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: