لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر احمد رشید فرخی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر احمد رشید فرخی

دکتر احمد رشید فرخی
(با 0 رای)
دکتر احمد رشید فرخیدکتر احمد رشید فرخی
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 16998شماره نظام پزشکی: 16998
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر احمد رشید فرخیدکتر احمد رشید فرخی
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 16998شماره نظام پزشکی: 16998
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
نشانی مراکز فعال دکتر احمد رشید فرخی
مطب آقای دکتر احمد رشید فرخی(آتیه 2)
تهران، شهرک غرب بلوار فرحزاری، بیمارستان آتیه 2، ساختمان پزشکان
دکتر احمد رشید فرخی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: