لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر احمد محمدی لرد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر احمد محمدی لرد

دکتر احمد محمدی لرد
(با 0 رای)
دکتر احمد محمدی لرددکتر احمد محمدی لرد
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 80474شماره نظام پزشکی: 80474
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر احمد محمدی لرددکتر احمد محمدی لرد
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 80474شماره نظام پزشکی: 80474
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر احمد محمدی لرد
دکتر احمد محمدی لرد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: