لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر افشین امیرجان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر افشین امیرجان

دکتر افشین امیرجان
(با 0 رای)
دکتر افشین امیرجاندکتر افشین امیرجان
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 49196شماره نظام پزشکی: 49196
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر افشین امیرجاندکتر افشین امیرجان
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 49196شماره نظام پزشکی: 49196
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر افشین امیرجان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: